Video

Video

Дигитално лято 2020

Управление на подготовката на производството

 

Управление на подготовката на производството с PDM Технолог

Планиране на производството

 

Календарно планиране на производството

Ресурсно планиране на производството

Оперативно планиране на производството

Други планирания в производството

Отчет на прозводството с TECHNOCLASS

Диспечиране и отчет на производството

 

Диспечиране на производството

Отчет на производството

Отчет на производството с терминали

Диспечиране на производството с TECHNOCLASS

Планиране на прозводството с TECHNOCLASS

Управление на ремонтите

 

Паспорт на оборудването

Управление на ремонтите

Управление на ремонтите с TECHNOCLASS

История на успеха. Проекти в производството

 

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

TECHNOCLASS в металообработващи предприятия

TECHNOCLASS в предприятия за хидравлични елементи

TECHNOCLASS в предприятия с екструзионно производство

TECHNOCLASS в мебелни и дървообработващи предприятия

TECHNOCLASS в химически и добивни предприятия

TECHNOCLASS в предприятия с обувно и трикотажно производство

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

Софтуерни решения за управление на производството

 

PDM Технолог

TECHNOCLASS Navigator

Система за събиране на данни със стационарни терминали

Учебен цех за управление на производството 2019

Управление на производството с RFID карти

Управление на производството с обслужващите подразделения

Управление на производството с контролируем подизпълнител

Управление на производството на цех за горещо поцинковане на метални изделия

PDM Технолог